בואו נדבר על...

לימים זה נשכח כאיננו / אבל כשהערב אורב / אומר לך כך בינינו / פחות אבל כואב

על מה שנפצע בי, נפצע והגליד / כמעט ואינני חושב / לומדים לחיות עם זה ככה / פחות אבל זה עוד כואב (יהונתן גפן)